Móc cẩu

Móc cẩu

  • grid
  • list

Móc cẩu là một bộ phận quan trọng trong cấu tạo của các thiết bị nâng hạ, di chuyển hàng hóa. Trong đó bao gồm cầu trục, cổng trục và cẩu trục. Thiết bị còn được gọi với tên móc treo được sử dụng để neo giữ và phục vụ cho hoạt động nâng hạ, vận tải. Mọi thông tin xin liên hệ: 0973390135


Đang xem 1/2 trang. Tổng số: 41 bản ghi được tìm thấy.