Móc cẩu chữ C

Móc cẩu chữ C

  • grid
  • list

Móc cẩu cuộn tôn, móc cẩu tôn cuộn hay còn gọi là móc cẩu chữ C. Mục đích chính của móc cẩu là để nâng hạ xếp dỡ các cuộn tôn có các khổ tôn khác nhau, tải trọng khác nhau, đường kính khác nhau.


Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 1 bản ghi được tìm thấy.